https://mobirise.com/

Professionaliseren met paarden

In een kudde paarden staan vier principes centraal: leiderschap, communicatie, samenwerking en vriendschap. Principes die ook de basis zijn voor leiderschapsontwikkeling. Bij het werken met paarden leren deelnemers hun eigen stijl kennen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.  
Het is niet noodzakelijk om affiniteit met of kennis van paarden te hebben om met paarden te kunnen oefenen. 

Horse Reflection

Aan het paard kun je de koetsier herkennen, is een oud Hollands gezegde. De Chinese wijsgeer Chuang Tzu zei: ‘Wees als een spiegel’. Wie als een spiegel is, heet alles zonder oordeel welkom. Een paard doet dit van nature.

Paarden inspireren me. We kunnen veel van ze leren, alleen al door te zien hoe paarden en mensen op elkaar reageren. Een paard kan niet bedriegen of iets verhullen. Het beoordeelt niet en veroordeelt niet, het reageert precies op de manier waarop er met hem wordt omgegaan. Een paard geeft je een absoluut eerlijke reactie en helder inzicht op hoe je in het dagelijks leven ‘de teugels in handen houdt’. Dit is de basis van hoe Horse Reflection werkt aan coachend leiderschap.


Eenvoudige feedback

Keep it simple – het is een veelgehoorde term in managersland. Precies dat gebeurt er tijdens deze trainingen. Het gaat bij Horse Reflection onder meer over de manier van contact maken, contact onderhouden en opdrachten geven. Paarden geven sneller, eerlijker en eenvoudiger feedback dan mensen kunnen. 

Legt het paard de oren in de nek, dan heb jij iets willen afdwingen. Lopen je gedachten vooruit op de situatie dan gaat het paard z’n eigen weg. Bij coachend leiderschap leer je snel hoe en wanneer het dier zal ontspannen. En doet het paard enthousiast wat jij wilt, dan weet je zeker dat het dier vertrouwen in je heeft. Het is een greep uit de voorbeelden. Zeker is dat elk paard geniet van een goed contact – en elk mens ook. Het motiveert en enthousiasmeert.


Kwaliteiten uitproberen

Paarden tonen ons op een unieke manier interessante perspectieven op leidinggeven. Werken met paarden biedt veel inzicht in non verbale communicatie, in wie je bent en hoe je met mensen omgaat. Je kunt tijdens een training van Horse Reflection op speelse wijze je kwaliteiten uitproberen en oefenen, omdat de trainingsomstandigheden en -locatie van een totaal andere aard zijn dan de dagelijkse werkplek. Horse Reflection nodigt je uit om in alle rust en ontspanning uit te proberen wat je wilt veranderen of verbeteren.

  

Aanpak

“Je kunt anderen niet veranderen, alleen jezelf. Je moet op zoek gaan naar je eigen passie en unieke talenten.” Dat zegt Deeprak Chopra in een interview over leiderschap in de 21e eeuw. (MT 10-03-‘06)


Het is een uitspraak die past bij mijn visie op coachend leiderschap, en op hoe ik werk en coach. Uit de combinatie van knowhow, overview en mensenkennis ontstaat coachend leiderschap. Horse Reflection biedt speelse, directe en krachtige methoden om inzichten te verkrijgen in deze vorm van leidinggeven. De uitnodiging is om op een ontspannen, snelle en plezierige manier je leidinggevende kwaliteiten verder te ontwikkelen. Spiegel je eigen gedrag aan het paard en speel vanuit (zelf )vertrouwen in op de situatie. Durf je te laten leiden naar je doel.


Ik werk met maximaal zeven personen. Er wordt geoefend met coach- en gedragstechnieken. Ik combineer theorie en praktijk en natuurlijk is er het contact met het paard. Vanuit deze basis kan van alles aan bod komen. Vaak demonstreer ik eerst hoe het paard op mijn gedrag reageert. Het is vervolgens interessant om stap voor stap zelf met het paard in contact te komen of er mee te lopen. Wat beslis je en hoe maak je jouw beslissing duidelijk? Zet een bescheiden mens naast een dominant paard en het paard zal doen wat het zelf wil. Iemand met een dominant karakter lokt een andere reactie uit. Ontdek je kwaliteiten en je valkuilen en leer eenvoudig andere kwaliteiten aan te boren. Er zijn allerlei variaties mogelijk, maar ik werk altijd naar een afgeronde bijeenkomst, gericht op het gewenste eindresultaat. U maakt altijd precies de stap waar u aan toe bent.

U kunt Horse Reflection inzetten als eenmalige training of als onderdeel van een uitgebreid coachings- of trainingsprogramma. Meestal levert een dagdeel al veel resultaten op. Elke training wordt in goed overleg afgestemd op de doelen en de doelgroep. Zo krijgt u altijd het pakket dat binnen uw programma past.

“Wat een waanzinnige training….. Het is geweldig om de kracht van ‘stilte’ te ervaren en te zien wat je alleen al met non-verbale communicatie voor elkaar kan krijgen. Esther Bockhoven is een waar overdrachtskunstenaar, een genot om training van te krijgen! Eén van de deelneemsters uit ons team gaf in een evaluatie aan dat ze in één dagdeel met ‘Horse Reflection’ meer geleerd heeft dan in haar 4 jarige HBO Communicatie studie”

‘De paarden reageerden zeer snel op mijn lichaamstaal! Confronterend en tegelijkertijd ook niet, omdat het paard me feedback gaf. Esther adviseerde welk gedrag ik los kon laten en gaf tips over wat ik kon doen. Ik werd onmiddellijk beloond door het paard! Horse Reflection biedt effectief inzicht in je gedrag. In één dagdeel leerde ik om concreet een duidelijk doel voor ogen te hebben en consequent te zijn. Ik kreeg alle aandacht, goede feedback en de middag was bovendien lekker informeel’.

‘Het Managementteam van het Facilitaire Bedrijf van het Kadaster nam deel aan een teambuilding-sessie van Horse Reflection. Thema: non-verbaal communiceren. De contacten met de paarden waren voor velen een openbaring, en de positieve manier van coaching van Esther Bockhoven was erg inspirerend. Zeer positief, leuk en leerzaam, de verzorging was uitstekend en het MT kijkt uit naar een volgende keer’.

‘De waarde van outdoor- trainingen is al lang bewezen, mits de activiteit past bij de problematiek en vraagstelling en er goede feedback wordt gegeven. Ervaring en leerdoel moeten voorop staan. Esther Bockhoven is op al deze gebieden een pure professional met een scherp waarnemingsvermogen. Ze geeft op respectvolle manier feedback, heeft een grote liefde voor paarden en een natuurlijk talent om hun karakter te matchen met de mensen waarmee ze werkt. Haar programma’s sluiten exact aan op de wensen en behoeften van de trainer, ongeacht het niveau van de groep, de fysieke conditie van de deelnemer(s) en de inhoudelijke vraag. In onze twee jaar samenwerking is meer bereikt dan ik verwachtte. Paarden zijn eerlijk en reageren primair op wat onbewust in ieder mens leeft - angst, onzekerheid, arrogantie. Dat kan confronterend zijn, maar Esther vangt juist die situaties perfect op. Managementvraagstukken, persoonlijke effectiviteit, bewustwording van non-verbale communicatie, het effect van het eigen gedrag op een ander, team- en samenwerkingsaspecten; alles komt altijd zeer overtuigend aan bod. Zelfs voor diegenen die eerst wat angstig zijn, heeft dit onderdeel met de paarden in alle gevallen een onvergetelijke en uiterst leerzame ervaring opgeleverd. Werken met paardenkenner Esther Bockhoven is een verrijking voor je team’!

Contact